Bibliothek

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Informačná a sieťová bezpečnosť
Author(en): Miguel Soriano
Übersetzt (von): Miloš Drutarovský
Rezensent: Dušan Levický
Tento modul obsahuje informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti informačnej a sieťovej bezpečnosti.
Sprache: Slowakisch
FREE
Arbeitsblatt