Bibliothek

Projekt
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt
allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung
der darin enthaltenen Angaben.
Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interfaces) pro interaktivní komunikaci a navigaci
Author(en): Juraj Kačur, Gregor Rozinaj, Renata Rybárová
Übersetzt (von): Ivan Pravda
Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interface) se skládá z různých částí a modulů, které slouží pro přirozenou a intuitivní komunikaci s vlastním systémem. Všechny dohromady představují funkcionalitu MMI. Do základního souboru modulů, které mohou být součástí multimodálního rozhraní, mohou patřit např. rozeznání řečníka, rozeznání řeči a hlasových povelů, rozeznání obličejů, navigace pomocí gest, navigace pohybem očí a syntéza řeči.
Sprache: Tschechisch
FREE