Library

Project
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
Desky plošných spojů (DPS) – návrh a výroba
Author: Jordi Salazar, Jordi Marzo, Santiago Silvestre
Translator: Ivana Beshajová Pelikánová
Tento materiál popisuje hlavní charakteristiky desek plošných spojů (DPS). V první kapitole je shrnuta stručná historie. Dále jsou popsány procesy návrhu a výroby DPS a nakonec je v poslední kapitole uvedena případová studie.
Language: Czech
FREE