Library

Project
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
MMI – multimodálne rozhranie pre interaktívnu komunikáciu a navigáciu
Author: Juraj Kačur, Gregor Rozinaj, Renata Rybárová
Multimodálne rozhranie (angl. Multimodal interface - MMI) pozostáva z viacerých tém a modulov, ktoré slúžia pre prirodzenú a intuitívnu komunikáciu so systémom. Všetky dokopy predstavujú funkcionalitu MMI. Základný zoznam modulov, ktoré môžu byť súčasťou multimodálneho rozhrania môžu byť rozpoznanie rečníka, rozpoznanie reči a hlasových povelov, rozpoznanie tvárí, navigácie pomocou gest, navigácia pohybom očí a syntéza reči.
Language: Slovak
FREE