Biblioteca

Proyecto
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Informačná a sieťová bezpečnosť
Autor: Miguel Soriano
Traducido por: Miloš Drutarovský
Crítico: Dušan Levický
Tento modul obsahuje informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti informačnej a sieťovej bezpečnosti.
Idioma: eslovaco
FREE
Material de aprendizaje
Ejercicio