Internet věcí
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Jordi Salazar, Santiago Silvestre

PŘELOŽIL

Jaromír Hrad

ANOTACE

Tento kurz je úvodem do problematiky internetu věcí (IoT – Internet of Things). V prvních kapitolách najdete základní informace týkající se IoT. Následuje přehled nejdůležitějších vlastností protokolu, který se v oblasti IoT nejčastěji používá, dále pak hlavních aplikací, současného stavu na trhu a technologií, které samotnou existenci IoT umožňují. Závěr je věnován nejdůležitějším problémům, které bude třeba řešit v blízké budoucnosti.

CÍLE

Po absolvování tohoto kurzu studenti porozumí základům IoT a získají přehled o možnostech a aplikacích, které jsou na tomto prostředí založeny.

KLÍČOVÁ SLOVA

IoT (Internet of things – internet věcí), IP (Internet protocol – internetový protokol), IPv6 (Internet protocol version 6 – internetový protokol verze 6), M2M (Machine-to-Machine communications – komunikace stroj–stroj), IPsec (IP security – IP bezpečnost), Cloud computing, RFID (Radio Frequency Identification – radiofrekvenční identifikace), inteligentní senzory, tagy.

LITERATURA
1.0