Vysvětlivky
Extending textRozšiřující text InterestingZajímavost
AdvantageVýhody ExamplePříklad
DisadvantageNevýhody SummaryShrnutí
DefinitionDefinice NotePoznámka