Moderní TV standardy
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Pavol Podhradský, Peter Trúchly

PŘELOŽIL

Jaroslav Svoboda, Jaromír Hrad

ANOTACE

Tento modul podává stručný přehled o koncepci analogové a digitální televize. Dnešní trendy vývoje v oblasti televizního vysílání se soustředí na integraci infrastruktury pro samotné vysílání a ICT na bázi IP. Nejdůležitějším cílem tohoto výukového modulu je poskytnout přehled standardů pro systémy DVB (Digital Video Broadcasting – digitální televizní vysílání) a HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband Television – hybridní širokopásmové televizní vysílání).

CÍLE

Hlavním cílem tohoto modulu je poskytnout čtenáři základní znalosti týkající se digitální televize (DVB TV), koncepce hybridního širokopásmového televizního vysílání (HbbTV), a zejména standardů pro DVB TV a HbbTV.

KLÍČOVÁ SLOVA

televize, digitální televizní vysílání, DVB TV, IPTV, IMS, HbbTV

LITERATURA
1.0