Automatizácia
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTOR

Oto Sládek

PRELOŽIL

Peter Trúchly

ANOTÁCIA

Tento modul poskytuje úvod do problematiky priemyselnej automatizácie a automatizácie všeobecne. Opisuje teóriu logických systémov, senzorov, akčných členov, typy riadiacich systémov ako sú PLC, PAC a pod.. Hlavné princípy riadenia a SCADA systémy.

CIELE

Teória logických systémov a riadenia.

Senzory - na meranie teploty, prietoku, tlaku, výšky a polohy.

Akčné členy - pneumatické, hydraulické, elektrické motory, pohony.

PLC, PAC, DCS systémy, priemyselné riadenie - opis a rozdiely.

Regulácia - prístupy a opis PID.

SCADA systémy - účel a charakteristika.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

senzor, programovateľný automat, SCADA, umelá inteligencia, akčné členy, PID, PLC

LITERATÚRA
1.0