Vysvetlivky
Extending textRozšírenie texte InterestingZaujímavosť
AdvantageVýhody ExamplePríklad
DisadvantageNevýhody SummaryZhrnutie
DefinitionDefinícia NotePoznámka