Inteligentné technológie
Inteligentné technológie
Modernisation of VET through Collaboration with the Industry
http://movet.fel.cvut.cz
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTOR

Radoslav Vargic, Peter Trúchly, Pavol Podhradský

ANOTÁCIA

Nástup inteligentných technológií a inteligentnej automatizácie postupne mení svet. Tieto technológie nám umožňujú zjednodušiť a zlepšiť život v domoch a domácnostiach, v mestách a komunitách. Sú schopné sa automaticky prispôsobovať a modifikovať svoje správanie na základe požiadaviek a podmienok prostredia. Inteligentné technológie používajú senzory, aby mohli snímať okolie, získavať dáta, analyzovať ich a vytvárať závery na základe pravidiel. Sú tiež schopné sa učiť. Tento modul poskytuje úvod do inteligentných technológií. Opisuje a vysvetľuje, čo sú inteligentné technológie, aké sú ich hlavné funkcie, výhody, nevýhody, použitie či aplikácie.

CIELE

Hlavným cieľom tohto modulu je predstaviť študentom oblasť inteligentných technológií. Študenti sa dozvedia základné vlastnosti inteligentných domov a komponenty, z ktorých sa skladajú. Študenti sa tiež oboznámia so základnými vlastnosťami a štruktúrou inteligentných zariadení v domácnosti, ako sú inteligentné televízory alebo inteligentné spotrebiče ako aj s inteligentnými koncovými prenosnými zariadeniami, ako sú inteligentné telefóny, hodinky a okuliare. Naučia sa o inteligentných mestách a komponentoch, ktoré robia mestá a komunity inteligentnými. A tiež získajú základné informácie z krátkeho prehľadu inteligentných strojov v podnikoch.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

inteligentný dom, inteligentný televízor, inteligentné spotrebiče, inteligentný telefón, inteligentné hodinky, inteligentné okuliare, inteligentné mesto.

LITERATÚRA