Svet Internetu vecí
Svet Internetu vecí
Modernisation of VET through Collaboration with the Industry
http://movet.fel.cvut.cz
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTOR

Santiago Silvestre, Jordi Salazar

PRELOŽIL

Radoslav Vargic

ANOTÁCIA

Tento modul opisuje svet Internetu vecí z anglického Internet of Things (IoT). Predstavuje hlavné technológie používané v Internete vecí spolu s platformami a IoT zariadeniami. Zoznam reálnych aplikácií v Internete vecí je uvedený pre niekoľko typických oblastí IoT.

CIELE

Po štúdiu tohto modulu budú študenti oboznámení s významom Internetu vecí. Budú objavovať výhody nových technológií mobilných telefónov, rovnako ako najbežnejšie bezdrôtové komunikačné technológie pre realizáciu nových aplikácií v Internete vecí.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

IoT, M2M, IPv6, 5G, inteligentné mestá, priemysel 4.0, senzory, akčné členy

LITERATÚRA