Desky plošných spojů (DPS) – návrh a výroba
Desky plošných spojů (DPS) – návrh a výroba
PROJEKT
Modernisation of VET through Collaboration with the Industry
http://movet.fel.cvut.cz
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Santiago Silvestre, Jordi Salazar, Jordi Marzo

PŘELOŽIL

Ivana Beshajová Pelikánová

ANOTACE

Tento materiál popisuje hlavní charakteristiky desek plošných spojů (DPS). V první kapitole je shrnuta stručná historie. Dále jsou popsány procesy návrhu a výroby DPS a nakonec je v poslední kapitole uvedena případová studie.

CÍLE

Po prostudování tohoto materiálu budou studenti seznámeni s významem DPS a s důležitou rolí, kterou hrají v elektronice. Studenti poznají aplikace několika typů DPS a jejich typické výrobní specifikace, druhy použitých materiálů a využití.

KLÍČOVÁ SLOVA

DPS, návrh, výroba, prokovy, HDI (vysoká hustota propojení)

LITERATURA