Bezdrátové sítě
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Jordi Salazar

PŘELOŽIL

Ivan Pravda

ANOTACE

Tento modul poskytuje aktuální přehled bezdrátových sítí s primárním zaměřením na bezdrátové sítě typu LAN. Popisuje a vysvětluje základy různých typů bezdrátových technologií užívaných u moderních komunikačních systémů se zaměřením na jejich hlavní charakteristiky, problematiku bezpečnosti, výhody a nevýhody a jejich možné uplatnění v konkrétních síťových aplikacích.

CÍLE

Modul se zaměřuje na specifika a odlišnosti síťových architektur u různých typů bezdrátových technologií, dále se zabývá bezpečnostními aspekty bezdrátových sítí a závěrem seznamuje s výhodami a nevýhodami bezdrátových sítí.

KLÍČOVÁ SLOVA

Bezdrátové sítě, WPAN, WLAN, WMAN, WWAN, síťová architektura, síťová bezpečnost

LITERATURA
1.0