1 Bezdrátové sítě
1.1 Bezdrátové sítě
1. Jaký typ vln se využívá v bezdrátových sítích pro přenos signálů?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
2. Který standard krátkého dosahu se používá pro bezdrátové připojení typu WPAN?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
3. Technologie Bluetooth využívá rádiové frekvenční spektrum 2,4 GHz. Které systémy využívají stejné frekvenční spektrum?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
4. Který z následujících pojmů není charakteristikou sítí ZigBee?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
5. Který z následujících standardů IEEE specifikuje systémy IrDA?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
6. Které kmitočty jsou využívany pro datové přenosy u sítí Wi-Fi?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
7. Která z následujících bezdrátových technologií umožňuje provoz až na vzdálenost 50 km?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
8. Ve které době byla komerčně dostupná první generace (1G) celulárních (buňkových) systémů?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
9. Jakým termínem je označována struktura souboru základních služeb (BSS) dle standardu IEEE 802.11 bez přístupového bodu (AP)?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
10. Jakou zkratkou je označován alfanumerický klíč identifikující název bezdrátové lokální sítě (WLAN)?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
11. Jakou přístupovou metodu k médiu využívá stadard IEEE 802.11?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
12. Jaká teoreticky dostupná přenosová rychlost je specifikována standardem IEEE 802.11?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
13. Který standard je zpětně kompatibilní standardem IEEE 802.11g?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
14. Na jaké frekvenci pracuje standard IEEE 802.11a?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
15. Jakou modulaci využívá standard IEEE 802.11b?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
16. Který proces sítě ovlivňujeme, pokud do sítě integrujeme kryptografický systém?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
17. Který proces sítě máme na mysli, pokud jsou přenášené zprávy doručovány v takové podobě, v jaké byly odeslány, tj. bez dodatečných změn?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
18. Jaký bezpečnostní algoritmus je využíván metodou WPA2 namísto algoritmu RCA4 využívaném metodami WEP a WPA?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
19. Co znamená zkratka WEP?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
20. Jaký způsob šifrování používaný v bezdrátových sítích lze považovat za nejbezpečnější? 
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď