1 Bezdrôtové siete
1.1 Bezdrôtové siete
1. Bezdrôtové siete používajú na prenos signálov..................vlny
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
2. Ktorý zo štandardov pre krátky dosah používa WPAN?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
3. Ktoré z uvedených aplikácií pracujú v rovnakej oblasti frekvenčného spektra ako Bluetooth (2,4 GHz)?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
4. Čo z nasledujúceho nie je charakteristické pre sieť ZigBee?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
6. Ktorý z nasledujúcich štandardov IEEE definuje IrDA?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
6. Ktoré frekvenčné pásma môže využívať Wi-Fi na prenos?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
7. Ktorá z bezdrôtových technológií môže zabezpečiť dosah do 50 km?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
8. Kedy sa stala prvá generácia (1G) bunkových služieb komerčne dostupnou?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
9. Ako sa podľa IEEE 802.11 sa označuje BSS bez AP?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
10. Ako sa označuje alfanumerický kľúč identifikujúci názov WLAN?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
11. Akú metódu prístupu používa štandard IEEE 802.11?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
12. Aké prenosové rýchlosti definuje štandard IEEE 802.11?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
13. S ktorým štandardom je spätne komatibilný štandard IEEE 802.11g?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
14. Na akej frekvencii pracuje štandard IEEE 802.11a?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
15. Akú modulačnú techniku môže používať štandard IEEE 802.11b?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
16. Z akého dôvodu musí byť aplikovaná schéma šifrovacieho systému?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
17. Ktorý výraz znamená, že dáta musia byť prijaté presne také isté, aké boli odoslané?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
18. Čo používa WPA2 namiesto RC4, používaného pri WEP a WPA?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
19. Čo znamená WEP?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
20. Ktorá metóda šifrovania používaná v bezdrôtových sieťach je najbezpečnejšia?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď