Kryptografia, kyberkriminalita
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTOR

Miguel Soriano

PRELOŽIL

Martin Broda, Vladimír Hajduk

ANOTÁCIA

Tento modul predstavuje základné informácie z odboru kryptografie a kyberkriminality.

CIELE

Tento modul poskytuje informácie o kryptografii a kyberkriminalite v ich základnom kontexte, pričom je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť kurzu je navrhnutá tak, aby oboznámila študentov s fundamentálnymi možnosťami kryptografie, ktoré ponúka na zaistenie informačnej bezpečnosti. Z toho dôvodu sú v kurze opísané dva základné typy kryptografie a to kryptografia s tajným a kryptografia s verejným kľúčom. Druhá časť kurzu sa venuje konceptu kyberkriminality a klasifikuje rôzne druhy útokov, pričom v závere opisuje možnosti prevencie pred takýmito útokmi.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Kryptografia, symetrické šifry, asymetrické šifry, digitálny podpis, digitálny certifikát, kyberkriminalita, nabúravanie systému

LITERATÚRA
2.0