Moderné bezpečnostné systémy
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTOR

Miguel Soriano

PRELOŽIL

Martin Broda, Vladimír Hajduk

ANOTÁCIA

Modul obsahuje dôležité informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti sieťovej bezpečnosti, pričom obsahuje poznatky o službách a mechanizmoch bezpečnosti, typoch útočníkov, bezpečnostných hrozbách a tiež popis zložiek sieťového bezpečnostného systému.

CIELE

Tento modul poskytuje celkový prehľad v oblasti moderných bezpečnostných systémov, pričom obsahuje šesť kapitol.

Prvá kapitola sa zaoberá konceptom sieťovej bezpečnosti z pohľadu služieb a mechanizmov bezpečnosti. Druhá kapitola rieši problematiku bezpečnostných hrozieb v sieťach, pričom dôraz je kladený na koncept vírusov, červov, trójskych koní, ďalej na spyware a adware, útoky nultého dňa, odpočúvanie a krádež dát, spoofing a krádež identity.

Tretia kapitola obsahuje popis niektorých zložiek sieťového bezpečnostného systému (antivírus, bezpečnostné brány (firewally), systémy detekcie prieniku, VPN atď.). Štvrtá kapitola prezentuje ďalšie bezpečnostné riešenie v rámci problematiky sietí (napr. silnú autentifikačnú metódu, hardening (nastavenie) operačného systému, ochranu webových služieb atď.).

Posledná kapitola je venovaná mobilnej bezpečnosti, keďže v súčasnosti majú smartfóny nezastupiteľnú úlohu v našom živote ako prostriedok na modernú formu komunikácie. Z povahy týchto zariadení vyplýva možnosť aplikovať nové typy útokov. V tejto kapitole je znázornené ako môže útočník profitovať z nášho kompromitovaného smartfónu.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

informačná bezpečnosť, sieťová bezpečnosť, firewall, vírus, IDS, spyware

LITERATÚRA