Automatizácia v budovách
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTOR

Jaroslav Šípal

PRELOŽIL

Renata Rybárová

ANOTÁCIA

Tento modul poskytuje úvod do automatizácie v budovách. Popisuje technológie zaisťujúce bezpečnosť budov, dopravné systémy, energetický manažment budov a prípadnú optimalizáciu pracovných podmienok. Ďalej uvádza možnosti senzorov a akčných členov v budovách, jednotlivé riadiace systémy, nadstavbové systémy, zbernice a protokoly.

CIELE

Riadenie prístupu do budovy a jej zabezpečenie (zabezpečenie dverí, zapojenie inteligentnej čítačky, uzavretý televízny okruh, protipožiarne systémy).

Dopravné systémy budov (možnosti pohybu osôb a vecí v budovách).

Správa budov za pomoci riadiacich systémov.

Regulácia riadených technológií budov.

Možnosti senzorov a akčných členov v budovách.

Riadenie budov pomocou riadiacich systémov prostredníctvom zberníc a protokolov.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

riadiace systémy, automatizácia budov

LITERATÚRA
2.0