Automatizácia domácnosti
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTOR

Ondrej Lábaj, Renata Rybárová, Gregor Rozinaj

ANOTÁCIA

Pod pojmom inteligentná domácnosť si môžeme predstaviť automatizáciu domácnosti, domácich prác alebo činnosti v domácnosti. Inteligentná domácnosť zahŕňa centralizované ovládanie osvetlenia, kúrenia, klimatizácie, domácich spotrebičov (chladničky, práčky,...), bezpečnostných zámkov brán a dverí, alarmov, atď. Zahŕňa tiež kontrolu domácich činností ako napríklad systémov pre domácu zábavu, zalievanie izbových a vonkajších rastlín alebo kŕmenie pre domáce zvieratá. To všetko vedie k lepšiemu zabezpečeniu, pohodliu, komfortu, zvýši sa energetická účinnosť a bezpečnosť. Zariadenia je možné pripojiť prostredníctvom domácej siete, aby bolo možné ovládanie pomocou osobného počítača. Rovnako je možný aj vzdialený prístup a ovládanie cez internet. Všetky funkcionality je možné ovládať aj pomocou aplikácií nainštalovaných v smart telefónoch alebo tabletoch.

CIELE

Hlavným cieľom tohto výučbového kurzu je oboznámiť študentov so základmi princípov v inteligentnej domácnosti a jej praktickým využitím. Študentovi sú predstavené základné princípy a výhody inteligentnej domácnosti, architektúra a riadenie systému, najpoužívanejšie senzory v inteligentnej domácnosti, manažment nákladov a možné scenáre.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Inteligentná domácnosť, senzory, akčný člen a riadiaca jednotka, energia

LITERATÚRA
1.0