1 Systémy pre inteligentné budovy a domácnosti
1.1 Systémy pre inteligentné budovy a domácnosti
1. Ovládanie a aplikácie pre zariadenia spotrebnej elektroniky audio a video zahŕňa:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
2. Oblasť, ktorá pokrýva najmä službu tzv. asistovaného bývania, ktorá rieši problematiku starostlivosti o pacienta alebo starších ľudí, či detí v domácich podmienkach je:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
3. Zariadenia pod kontrolou sú:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
4. V súčasnosti je možné komunikačné siete rozdeliť do:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
5. V napájacej sieti je prenos signálov v rozsahu:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
6. Local Operating Network architektúra využíva:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
7. Celý systém automatizovanej domácnosti je riadený jednotkou:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
8. ZigBee je sieťový štandard pracujúci v:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
9. ZigBee 802.15.4 rádio používa frekvenciu:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
10. Komunikačný protokol Z-Wave technológie smeruje správy prostredníctvom:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
11. WiFi sieť sa typicky implementuje v:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
12. Bluetooth sa využíva najmä pre:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
13. EnOcean využíva prenosovú rýchlosť:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
14. Základným prvkom pri inštalácii systému je "riadiaca" jednotka, inak označovaná aj ako:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
15. Ovládač, určený na ovládanie teploty v miestnosti alebo celom byte sa volá:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
16. Univerzálne diaľkové ovládanie, ktoré prostredníctvom aplikácie dokáže ovládať akékoľvek zariadenie pripojené do systému je:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
17. Pod vplyvom vonkajších podmienok na proces riadenia sa rozumie predovšetkým:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
18. Ekonomické kritérium hlavne pre oblasť energetického manažmentu sa nazýva:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
19. Bezdrôtové použitie elektromagnetických polí na prenos dát, na účely automatickej identifikácie a sledovanie objektov sa volá:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
20. Bezdrôtová sieť pre inteligentnú domácnosť (WHAN) obsahuje:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
21. Prebytočná elektrická energia a elektrina z batérií sa použije na dodávku (predaj) elektriny do verejnej siete cez:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď