Identifikácia používateľa
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTORI

Renata Rybárová, Juraj Kačur, Ondrej Lábaj, Gregor Rozinaj

ANOTÁCIA

Identifikácia používateľa, autorizácia a autentifikácia zabezpečujú, že k systému budú mať prístup iba oprávnení používatelia a akceptujú sa iba príkazy, ktoré budú autorizované. Identifikácia hovoriaceho má za cieľ základnú identifikáciu možných používateľov začlenených do databázy systému. Táto funkcia môže byť vhodná pre úlohy vychádzajúce z identifikácie, ako napr. aktivácia osobného profilu. Detekcia tváre môže poskytnúť bezpečnejšiu identifikáciu založenú na tvári používateľa, ktorá poskytuje viac charakteristických prvkov. Tie môžu byť použité na parametrizáciu v porovnaní s hlasovou identifikáciou. Navyše, rozpoznávanie 3D tváre ešte viac rozširuje možnosti extrakcie príznakov pre presnejšiu identifikáciu v rámci skupiny používateľov. Môže byť preto použitá na vysoký stupeň autentifikácie (a autorizácie) pre najnáročnejšie aplikácie (napr. prihlásenie sa do banky atď.).

CIELE

Hlavným cieľom tohto výučbového kurzu je oboznámiť študentov so základmi identifikácie, autentifikácie a autorizácie používateľa. Študentovi sú predstavené základné princípy identifikácie hovoriaceho, identifikácie používateľa na základe 2D a 3D rozpoznávania tvári, autentifikačných metód a autorizácie používateľa.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Rozpoznanie hovoriaceho, identifikácia hovoriaceho, charakteristické črty reči, klasifikácia, rozpoznanie tváre, autorizácia, autentifikácia.

LITERATÚRA
1.0