Moderné dátové rozhrania
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTOR

Ivan Pravda

PRELOŽIL

Renata Rybárová

ANOTÁCIA

Nová verzia rozhrania USB 3.0, ktorého štandardy boli vydané v novembri 2008, priniesla oproti predchádzajúcej verzii (2.0) množstvo vylepšení. Hlavnými prednosťami nového rozhrania sú vysoká rýchlosť, až 5 Gbit/s, rozšírené možnosti riadenia spotreby zbernice a spätná kompatibilita s predchádzajúcimi verziami. Veľmi perspektívnymi a konkurencie schopnými rozhraniami sa v súčasnosti javia technológie Thunderbolt, kombinujúce vlastnosti rozhraní PCI-Express a Display Port. Zaujímavé je porovnanie práve s rozhraním USB 3.0.

CIELE

Študent sa zoznámi so základnými princípmi a vlastnosťami perspektívnych rozhraní USB 3.0 a Thunderbolt. Získa znalosť o spôsobe fungovania rozhrania prostredníctvom popisu jednotlivých vrstiev ich modelov. Hlavný dôraz je kladený na protokolovú vrstvu. Modul tiež popisuje rozdiely oproti predchádzajúcim verziám rozhrania a spätnú kompatibilitu s nimi.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

USB SuperSpeed, Thunderbolt, zbernica, rozhranie, dátová transakcia, profily.

LITERATÚRA
2.0