1 Moderné dátové rozhrania
1.1 Moderné dátové rozhrania
1. Rozhranie USB patrí medzi:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
2. Ktoré rozhranie je v dnešnej dobe najvážnejšia konkurencia pre rozhranie USB 3.0?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotit vaši odpověď
3. Bluetooth rozhranie patrí medzi:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
4. Aká je maximálna dĺžka kábla medzi dvoma USB 3.x zariadeniami?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
5. Aký formát sa používa pri prenose dát na USB rozhraní?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
6. Ktorý typ architektúry je typický pre rozhranie USB vo verzii 3.x?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
7. Dátové prenosy na zbernici USB sa skladajú z:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
8. Ktorý typ konektora je nový pre USB verziu 3.x?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
9. Za akým účelom sa používa proces zvaný "Inventarizácia zbernice"?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
10. Ako koncové zariadenie USB oznámi svoje vlastnosti?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
11. Aký typ kódovania sa používa na zbernici USB vo verzii 3.x?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
12. Aká je teoretická rýchlosť prenosu na USB 3.0?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
13. Ktoré dve rozhrania sa používajú v architektúre Thunderbolt rozhrania?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
14. Aké káble sa používajú na prenos dát a napájania v Thunderbolt rozhraní?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
15. Ktoré frekvenčné pásmo využíva technológia Bluetooth?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
16. Ako sa nazýva sieť v technológii Bluetooth?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
17. Aký typ šifrovania sa používa na ochranu dát v technológii Bluetooth?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
18. Akým termínom sa označujú navzájom prekrývajúce sa pikosiete?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
19. Najviac koľko aktívnych slave zariadení môže byť riadených jedným master zariadením?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
20. Spracovanie používateľských dát sa skladá zo 4 krokov. Ktorý z nich je povinný?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď