Digitálne účastnícke prípojky VDSL2 a G.fast
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTOR

Ivan Pravda

PRELOŽIL

Peter Trúchly

ANOTÁCIA

Prípojky VDSL2 a G.fast sú koncipované na poskytovanie nových služieb prostredníctvom metalických symetrických párov a optických vlákien v prístupovej telekomunikačnej sieti. Prípojky VDSL2 nadväzujú na staršie typy prípojok ADSL a prinášajú koncovému účastníkovi vyššie prenosové rýchlosti. Naviac dovoľujú optimalizovať aj symetriu prenosových rýchlostí pre zostupný a vzostupný smer. V dnešnej dobe sú prípojky VDSL2 a G.fast posledným vývojovým stupňom v technológii xDSL a s ich implementáciou do prístupovej telekomunikačnej siete sa počíta aj v koncepciách sietí FTTx.

CIELE

Materiál oboznamuje s princípom prípojky VDSL2 a G.fast, možnými variantmi, použitou moduláciou a kódovaním. Ukázané sú dosiahnuteľné prenosové rýchlosti a možnosti prípojok tejto druhej generácie. Pri štúdiu tohto modulu sa predpokladajú základné znalosti vlastností telekomunikačných vedení a základných metód digitálneho prenosu a spracovania signálu.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

VDSL2, xDSL, G.fast, symetrický pár, metalická prístupová sieť, FTTx.

LITERATÚRA
2.0