1 Vysokorýchlostný prístup do Internetu
1.1 Vysokorýchlostný prístup do Internetu
1. Aké prenosové médium je typické pre jadrovú časť telekomunikačnej siete?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
2. Aká je bežná topológia chrbticových telekomunikačných sietí?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
3. Aké prenosové médium je typické pre prístupovú časť telekomunikačnej siete?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
4. Aká je bežná topológia prístupových telekomunikačných sietí?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
5. Ktorá technológia je základom hybridnej koncepcie prístupových sietí?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
6. Ktoré technológie xDSL sa používajú v hybridných prístupových sieťach?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
7. Je možné meniť prenosovú rýchlosť v prípojkách VDSL2 počas prevádzky?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
8. Aká je maximálne využiteľná šírka pásma prípojok VDSL2?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
9. Vysvetlite pojem "prekladanie".
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
10. Aká je nevýhoda metódy prekladania?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
11. Aký elektronický obvod sa používa na realizáciu operácií skramblovania a deskramblovania?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
12. Aký typ modulácie sa používa v prípojkách VDSL2?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
13. Ktorá metóda sa môže použiť vo VDSL2 na vytvorenie obojsmernej komunikácie?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
14. Spôsob striedania zostupných a vzostupných smerov prenosu a šírka jednotlivých frekvenčných subpásiem sú určené:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
15. Štandard G.fast je označovaný ako:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
16. Ktorá koncepcia hybridnej prístupovej siete je typická pre štandard G.fast?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
17. Ako sa potláčajú presluchy na vzdialenom konci v prípojkách G.fast?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
18. Ktorá prístupová metóda sa používa v prípojkách G.fast?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
19. Aká je teoretická maximálna prenosová rýchlosť v prípojkách G.fast?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
20. Aká je nevýhoda modulácie DMT?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď