Automatizace domácností
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Ondrej Lábaj, Renata Rybárová, Gregor Rozinaj

PŘELOŽIL

Jaromír Hrad

ANOTACE

Pod pojmem automatizace domácností rozumíme automatizaci činností souvisejících s domácností, jejím provozem a údržbou. Konkrétně se může jednat například o centrální řízení osvětlení, vytápění, klimatizace, nejrůznějších domácích spotřebičů, jakož i zabezpečovacích zařízení, jako jsou zámky bran a dveří, alarmy atp. Dále sem patří ovládání domácích systémů zábavy, zalévání květin a zahrad nebo krmení domácích mazlíčků – ve všech případech je cílem vyšší komfort, úspora energie a bezpečnost. Příslušná zařízení mohou být propojena prostřednictvím domácí sítě, takže je lze ovládat osobním počítačem, případně na dálku přes Internet. Další možností je řízení prostřednictvím aplikací pro chytré telefony nebo tablety.

CÍLE

Hlavním cílem tohoto modulu je seznámit studenty se základy automatizace domácností a s jejím využitím v běžném životě. Modul nabízí srozumitelný přehled o automatizaci domácností, jejích výhodách, systémové architektuře, řídicím systému, používaných typech senzorů, správě nákladů, a rovněž několik příkladů jejího využití.

KLÍČOVÁ SLOVA

Automatizace domácností, senzory, energie, sítě, bezdrátové technologie, inteligentní domácnost

LITERATURA
1.0