1 LTE (Long Term Evolution – Dlhodobá evolúcia)
1.1 LTE (Long Term Evolution – Dlhodobá evolúcia)
1. LTE znamená
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
2. Aké boli hlavné stupne čo sa týka evolúcie mobilnej komunikácie?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
3. Hlavnou technológiou mobilného systému 1G je
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
4. Hlavnou technológiou mobilného systému 2G je
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
5. Hlavnou technológiou mobilného systému 2.5G je
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
6. Hlavnou technológiou mobilného systému 2.75G je
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
7. Hlavnou technológiou mobilného systému 3G je
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
8. Hlavnou technológiou mobilného systému 4G je
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
9. Súčasť mobilného systému zaisťujúca prepínanie okruhov nemôže zabezpečiť
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
10. Súčasť mobilného systému zaisťujúca prepínanie paketov nemôže zabezpečiť
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
11. Z akých blokov sa skladá LTE?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
12. Ktoré funkčnosti obsahuje eNodeB?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
13. Logické kanály
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
14. Transportné kanály
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
15. Fyzické kanály
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
16. Čo je správne pre prenos hlasu pomocou LTE?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
17. Simultánne hlas a LTE znamená, že
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
18. Aký mechanizmus môže zaobchádzať s hlasovým volaním tak, že prejde do domény prepínania okruhov?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
19. Zdokonalená LTE pridáva do LTE:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď
20. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o QoS v LTE je správne?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotiť vašu odpoveď