Identifikace uživatele
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Renata Rybárová, Juraj Kačur, Ondrej Lábaj, Gregor Rozinaj

PŘELOŽIL

Pavel Bezpalec

ANOTACE

Identifikace uživatele, autorizace a autentifikace zabezpečují, že k systému budou mít přístup jen oprávnění uživatelé a akceptují se jen příkazy, které budou autorizované. Identifikace hovořícího má za cíl základní identifikaci možných uživatelů začleněných do databáze systému. Tato funkce může být vhodná pro úlohy vycházející z identifikace, jako např. aktivace osobního profilu. Detekce tváře může poskytnout bezpečnější identifikaci založenou na tváři uživatele, která poskytuje více charakteristických prvků. Ty mohou být použité na parametrizaci v porovnání s hlasovou identifikací. Navíc, rozpoznávání 3D tváře ještě více rozšiřuje možnosti extrakce příznaků pro přesnější identifikaci v rámci skupiny uživatelů. Může být proto použitá pro vysoký stupeň autentifikace (a autorizace) pro nejnáročnější aplikace (např. přihlášení se do banky atd.).

CÍLE

Hlavním cílem tohoto výukového kurzu je seznámit studenty se základy identifikace, autentifikace a autorizace uživatele. Studentovi jsou představeny základní principy identifikace hovořícího, identifikace uživatele na základě 2D a 3D rozpoznávání tváří, autentifikačních metod a autorizace uživatele.

KLÍČOVÁ SLOVA

Rozpoznání hovořícího, identifikace hovořícího, charakteristické rysy řeči, klasifikace, rozpoznání tváře, autorizace, autentifikace.

LITERATURA
1.0