Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interfaces) pro interaktivní komunikaci a navigaci
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Juraj Kačur, Gregor Rozinaj, Renata Rybárová

PŘELOŽIL

Ivan Pravda

ANOTACE

Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interface) se skládá z různých částí a modulů, které slouží pro přirozenou a intuitivní komunikaci s vlastním systémem. Všechny dohromady představují funkcionalitu MMI. Do základního souboru modulů, které mohou být součástí multimodálního rozhraní, mohou patřit např. rozeznání řečníka, rozeznání řeči a hlasových povelů, rozeznání obličejů, navigace pomocí gest, navigace pohybem očí a syntéza řeči.

CÍLE

Hlavním cílem tohoto výukového kurzu je seznámit studenty se základy multimodálního rozhraní a multimodálními aplikacemi. Studentovi jsou představeny základní principy rozeznávání tváří, identifikace mluvčího, navigace pomocí hlasových povelů a gest. Konec modulu je věnován možnému vyžití popsaných modalit v multimodální aplikaci.

KLÍČOVÁ SLOVA

Multimodální rozhraní, multimodální aplikace, identifikace mluvčího, 2D/3D rozeznávání obličejů, navigace pomocí gest, rozeznání řeči, identifikace uživatele

LITERATURA
1.0