Moderní datová rozhraní
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Ivan Pravda

ANOTACE

Nová verze rozhraní USB 3.0, jejíž standardy byly vydány v listopadu 2008, doznala oproti předchozí verzi (2.0) značných vylepšení. Hlavními přednostmi nového rozhraní jsou vysoká rychlost až 5 Gbit/s, rozšířené možnosti řízení spotřeby sběrnice a zpětná kompatibilita s předchozími verzemi. Velmi perspektivním a konkurence schopným rozhraním se v současnosti jeví technologie Thunderbolt, kombinující vlastnosti rozhraní PCI-Express a Display Port. Zajímavé je srovnání právě s rozhraním USB 3.0.

CÍLE

Student se seznámí se základními principy a vlastnostmi perspektivních rozhraní USB 3.0 a Thunderbolt. Získá znalost způsobu fungování rozhraní prostřednictvím popisu jednotlivých vrstev jejich modelů. Hlavní důraz je kladen na protokolovou vrstvu. Modul také popisuje rozdíly oproti předchozím verzím rozhraní a zpětnou kompatibilitu s nimi.

KLÍČOVÁ SLOVA

USB SuperSpeed, Thunderbolt, sběrnice, rozhraní, datové transakce, profily.

LITERATURA
2.0