Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Jaroslav Svoboda

ANOTACE

Modul popisuje různé způsoby a přístupy využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačních technologií, které realizují přenos prostřednictvím silnoproudých vedení a sítí. Dále popisuje možné uplatnění těchto systémů v rámci inteligentní energetické sítě Smart Grid.

CÍLE

Student získá základní pohled na rozdíly mezi přenosovými vlastnostmi sdělovacích a silnoproudých vedení. Zároveň se seznámí s principy a užitím úzkopásmových i širokopásmových telekomunikačních technologií, které se provozují prostřednictvím energetických vedení a sítí (hromadné dálkové ovládání, vysokofrekvenční sdělovací systémy – tzv. elektrárenská telefonie, lokální systémy pro přenos dálkového měření, dálkové signalizace i dálkového ovládání a širokopásmových systémů pro přenos dat). Tyto znalosti mohou pomoci studentům při jejich nasazování v rámci transportních a zejména přístupových sítí. Studenti získají základní přehled o vývoji energetických sítí a zavádění inteligentních energetických sítí Smart Grid. Na tomto základě se naučí zhodnotit úlohu a výhodnost systémů PLC a BPL při realizaci konkrétních telekomunikačních sítí.

KLÍČOVÁ SLOVA

PLC – Power Line Communication, BPL – Broadband Power Line, Smart Grid, hromadné dálkové ovládání (HDO), VF elektrárenská telefonie, zemní lano s optickým kabelem, elektromagnetická kompatibilita (EMC).

LITERATURA
1.0