1 Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)
1.1 Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)
1. Zkratka PLC zahrnuje
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
2. Systém HDO po silnoproudé síti se provozuje v pásmech
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
3. Vysílače HDO se nemohou připojovat do silnoproudé sítě na sekundáru transformátoru
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
4. Struktura povelového kódu HDO se sériovým řazením dvojpovelů obsahuje
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
5. Používané ovládací kmitočty HDO se nevyskytují
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
6. Nejčastěji užívaný povelový kód v ČR zahrnuje časový interval
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
7. Parametry vysokofrekvenčních systémů PLC v ČR
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
8. Úzkopásmové PLC systémy používají dle normy EN 50065-1 pásmo
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
9. Širokopásmové systémy BPL operují nejčastěji s těmito parametry
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
10. BPL systémy ve veřejné energetické síti (outdoor) používají obvykle kmitočty
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
11. BPL systémy v neveřejné energetické síti (indoor - v budovách) používají obvykle kmitočty
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
12. BPL systémy nejčastěji užívají těchto modulačních metod
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
13. Modulace umožňující programové vyjmutí pásma signálu se silným rušením na úkor snížení přenosové rychlosti
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
14. Které PLC systémy mají největší problém s elektromagnetickou kompatibilitou?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
15. U venkovních vedeních vvn se v současnosti užívá pro přenos zpráv optický kabel
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
16. Systémy HDO po silnoproudé síti realizují přenosy
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
17. Statické měniče kmitočtu ve vysílačích HDO používají na sekundáru transformátoru 110 kV / 22 kV nejčastěji výkon
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
18. Tuzemské přijímače HDO, realizované na principu sériového řazení dvojpovelů mohou rozlišit
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
19. Které aplikace nelze realizovat pomocí HDO?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
20. Úzkopásmové PLC systémy pro telematiku mají nejčastěji dosah
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď