LTE (Long Term Evolution)
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Pavel Bezpalec

ANOTACE

Long Term Evolution (LTE) je dalším krokem ve vývoji mobilních služeb. Technologie LTE, založená na standardech sdružení 3GPP, poskytuje pro přenosové rychlosti až 150 Mbit/s ve směru k uživateli a až 50 Mbit/s ve směru k síti. Pevné bezdrátové připojení a standardy v pevné síti se již blíží nebo dosahují přenosové rychlosti až 100 Mbit/s a LTE je způsobem, jak provozovat mobilní komunikaci na této vysoké rychlosti přenosu dat.

CÍLE

Přehledové znalosti o technologii LTE.

KLÍČOVÁ SLOVA

LTE, mobile data

LITERATURA
1.0