1 LTE (Long Term Evolution)
1.1 LTE (Long Term Evolution)
1. LTE znamená
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
2. Jaké jsou hlavní milníky ve vývoji mobilní komunikace?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
Vyhodnotit vaši odpověď
3. Stěžejní technologií systémů 1G je
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotit vaši odpověď
4. Stěžejní technologií systémů 2G je
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotit vaši odpověď
5. Stěžejní technologií systémů 2,5G je
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotit vaši odpověď
6. Stěžejní technologií systémů 2,75G je
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotit vaši odpověď
7. Stěžejní technologií systémů 3G je
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotit vaši odpověď
8. Stěžejní technologií systémů 4G je
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
prázdný obrázeke)
prázdný obrázekf)
Vyhodnotit vaši odpověď
9. Část "Circuit switching" NEZAJIŠŤUJE
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
10. Část "Packet switching" NEZAJIŠŤUJE
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
11. Z jakých bloků je složena technologie LTE?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
12. Jaké funkce zastřešuje eNodeB?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
13. Logické kanály
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
14. Transportní kanály
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
15. Fyzické kanály
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
16. Co je pravdou ohledně Voice over LTE?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
17. "Simultaneous voice and LTE" znamená
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
18. Jak se nazývá mechanismus, který při požadavku na hovor provede přepnutí z režimu paketového přenosu dat do CS domény.
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
19. LTE Advanced přidává k LTE následující
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
20. Které z následujících tvrzení o QoS v LTE je pravdivé?
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď