Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Wireless networks
Autor: Jordi Salazar
This module provides an introduction to wireless networks in general and wireless LANs in particular. It describes and explains what the different wireless technologies are, their main features, security issues, advantages, disadvantages and uses or applications.
Jazyk: anglicky
ZDARMA