Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Cryptography, cybercriminality
Autor: Miguel Soriano
This module contains some necessary information for the basic orientation of students in the field of cryptography and cybercriminality.
Jazyk: anglicky
ZDARMA