Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
MMI (multimodal interfaces) for interactive communication and navigation
Autor: Juraj Kačur, Gregor Rozinaj, Renata Rybárová
Multimodal interface (MMI) consists of several topics and modules which serve for natural and user-friendly communication with the system. Altogether, these modules represent the functionality of MMI. The list of modules which can be part of the multi-modal interface is following: speaker recognition, speech and command recognition, multi face recognition, gesture navigation, eye navigation and speech synthesis. This module will introduce some of them, to help understand basic principles and algorithm which meet us in our daily lives.
Jazyk: anglicky
ZDARMA