Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Use of power lines for transmission of messages (PLC, BPL)
Autor: Ivan Pravda
This module describes the methods and approaches for the use of power lines and networks (grids) for transmission of messages. It includes description of the telecommunications technologies that implement transmission through power lines and grids. It also describes the possible applications of these systems within the smart energy networks, known as Smart Grid.
Jazyk: anglicky
ZDARMA