Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Modern TV standards
Autor: Pavol Podhradský, Peter Trúchly
This module provides short overview of analog and digital TV concepts. At present, the evolution trends in the area of TV broadcasting are focused on new integration of the broadcasting and IP ICT infrastructures. The main intention of this learning module is to provide an overview of the Digital Video Broadcasting (DVB) standards, as well as Hybrid Broadcast Broadband Television (HbbTV) standards.
Jazyk: anglicky
ZDARMA