Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
LTE (Long Term Evolution)
Autor: Pavel Bezpalec
Long term evolution (LTE) is the next step forward in cellular 3G services. LTE technology is a based on a 3GPP standard that provides for a downlink speed of up to 150 megabits per second (Mbps) and an uplink speed of up to 50 Mbps. Fixed wireless and wired standards are already approaching or achieving 100 Mbps or faster, and LTE is a way for cellular communications to operate at that high data rate.
Jazyk: anglicky
ZDARMA