Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Modern Ways of System Control
Autor: Radoslav Vargic, Gregor Rozinaj, Marek Vančo, Ivan Minárik
Modern ways of system control are based on the latest technologies and using corresponding hardware. Modern system can be controlled without addition hardware as mouse or keyboard. Users can control or navigate system and application simply by using their hands (gesture navigation), voice (voice navigation) or eyes (eye tracking). Some systems may use brain-computer interface. This module will introduce listed technologies, to help understand basic principles which meet us in our daily lives.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Pracovní listy