Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Moderné spôsoby riadenia systému
Autor: Renata Rybárová, Radoslav Vargic, Marek Vančo, Gregor Rozinaj, Ivan Minárik
Moderné spôsoby riadenia systému sú založené na najnovších technológiách a využívajú príslušný hardvér. Moderný systém možno ovládať bez dodatočného hardvéru ako myš alebo klávesnica. Používatelia môžu ovládať alebo navigovať systém alebo aplikáciu jednoducho pomocou svojich rúk (ovládanie gestami), hlasu (ovládanie hlasom) alebo očami (ovládanie očami). Niektoré systémy môžu používať rozhranie mozog-počítač. Tento učebný modul predstaví uvedené technológie, pomôžu pochopiť ich základné princípy, s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Pracovní listy