Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Audiovisual content
Autor: Ivan Pravda
Překladatel: Michal Lucki
The module deals with processing and distribution of audiovisual content. It defines a number of basic concepts, it contains description of basic components and concepts. Further attention is paid to projection and appropriate choice its techniques. The module contains, last but not least, a number of practical instructions and recommendations. The module's conclusion is dedicated to storage management systems and its content.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Pracovní listy