Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Printed Circuit Board (PCB) Design Process and Fabrication
Autor: Jordi Salazar, Santiago Silvestre, Jordi Marzo
This module describes main characteristics of Printed Circuit Boards (PCBs). A brief history of PCBs is introduced in the first chapter. Then, the design processes and the fabrication of PCBs are addressed and finally a study case is presented in the last chapter of the module.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Pracovní listy