Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Information and Network Security
Autor: Miguel Soriano
Recenzent: Gustau Raluy, Santiago Silvestre
This module contains some necessary information for the basic orientation of students in the field of information and network security.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Pracovní listy