Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Networking problems and Internet protocol version 6
Autor: Pavel Bezpalec, Lukáš Čepa
Recenzent: Radim Berger
Diminishing the address space of Internet Protocol version 4 (IPv4) was the reason for the establishment Internet Protocol version 6 (IPv6). Several RFC documents that define IPv6 have been released in 1996. Despite the diminishing IPv4 address space, IPv4 is still the main Internet Protocol in 2012 due to its progressive modifications. But with the growing popularity of services that require direct communications (IP telephony, video conferencing, etc.) and the intended development of WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) such as 4G mobile network, which provides IPv6 mobility, IPv6 could be more extended. Currently, IPv6 is implemented primarily at the core network of most Internet Service Providers.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Studijní text
Pracovní listy