Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Kryptografie, kyberkriminalita
Autor: Miguel Soriano
Překladatel: Pavel Bezpalec
Tento modul obsahuje základní informace z oboru kryptografie a kyberkriminality.
Jazyk: česky
ZDARMA