Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Nová generácia multimediálnych služieb/aplikácií
Autor: Juraj Londák, Sebastian Schumann, Peter Trúchly
Dopyt koncových používateľov po nových a atraktívnejších službách a aplikáciách neustále narastá. Multimediálne služby založené na integrácii audiovizuálneho obsahu sú základom mnohých moderných služieb. Miera spokojnosti zákazníka so službou (QoE) je významným faktorom udržateľnosti služby. Tento modul sa sústreďuje na moderné multimediálne služby, ktoré sú poskytované cez Internet (služby založené na protokole IP) alebo sú integrované s vysielacími systémami a šírené káblom, zo satelitu, pozemne (služby HbbTV) alebo sú nezávislé od transportných sietí a poskytované v rámci sietí novej generácie (služby NGN).
Jazyk: slovensky
ZDARMA