ON-LINE – Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)